Een lek of vochtschade?
Wij vinden én bewijzen de oorzaak

Koudebruggen, opstijgend vocht, een lekkende aan- of afvoerleiding, infiltratie of insijpeling van regenwater via daken, kelders, terrassen of muren, een gebrekkige waterkering, problemen met de verwarmingsinstallatie, verstoppingen in afvoerbuizen,…

De oorzaak van lekken of vochtschade is vaak niet eenvoudig te achterhalen én vinden we meestal op een andere plaats dan waar de schade aan de oppervlakte komt. Via onafhankelijke lekdetectie achterhalen we de oorzaak en leggen we de bewijzen of indicaties op tafel via een glashelder rapport.
In 97% lukt onze lekdetectie zonder breekwerk. In de overige 3% slagen we in onze opdracht met beperkte breekwerken.

Wanneer kan je ons inschakelen voor lekdetectie?

In elk gebouw waar sprake is van vochtschade, een lek of een onverklaarbaar hoog waterverbruik kan je Sanidetectif inschakelen voor lekdetectie. Deze problemen treden zowel op in bestaande gebouwen als bij nieuwbouw.

Wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Ook in complexe situaties – bijvoorbeeld in appartementsgebouwen met tal van mogelijke onderzoekspistes – gaan wij tot het uiterste om de oorzaak van het lek of de vochtschade te achterhalen en te bewijzen.

Wij voeren lekdetectie uit in opdracht van particulieren voor woningen, syndici voor appartementsgebouwen, expertisebureaus voor gerechtsgeschillen of verzekeringsmaatschappijen voor verzekeringsdossiers.

Hoe pakken wij lekdetectie aan?

We komen op afspraak langs.

Onze expert komt op afspraak bij je thuis langs met alle vereiste apparatuur.
Wij zijn voor lekdetectie actief in heel Vlaanderen.

We luisteren naar jouw verhaal.

– In eerste instantie luisteren we aandachtig naar jouw verhaal.
– Wat stel je precies vast?
– Sinds wanneer treedt het lek of het vochtprobleem op?
– Is het een constant lek of lekt het slechts sporadisch?
– In welke omstandigheden lekt het wel en wanneer lekt het niet?
– Werden er onlangs verbouwingen uitgevoerd?
– Hebben er werkzaamheden plaatsgevonden in de straat?

Op basis van je antwoorden krijgen we al eerste belangrijke indicaties of het gaat over regenwater, afvoerwater of water in een aanvoerleiding.

We analyseren de lekverschijnselen en eventuele vochtschade.

De volgende stap in de lekdetectie omvat het bekijken van de lekverschijnselen en een analyse van de eventuele vochtschade. We voeren deze analyse uit om verdere onderzoekspistes naar de oorzaak te ontwikkelen.

Via verschillende onderzoekspistes zoeken we de oorzaak.

Met behulp van ons uitgebreid arsenaal aan apparatuur gaan we systematisch en stapsgewijs op zoek naar de oorzaak.

Door de gecombineerde inzet van verschillende analysetoestellen zoals een hygrometer, aquafoon, thermo-hygrometer, warmtebeeldcamera, endoscoop,… lokaliseren én verzamelen we bewijzen voor het lek of de oorzaak van de vochtschade.

We stellen een rapport op met duidelijke conclusies, foto’s, video’s,…

Na afloop van onze lekdetectie stellen we een helder rapport op met een beschrijving van het verloop van het onderzoek, de gebruikte analysetoestellen en duidelijke conclusies. We onderbouwen onze conclusie met onderzoeksfoto’s en analysevideo’s.

Lekdetectie nodig?

maak nu je afspraak
Bel ons
015 30 71 00