Vocht– en gaslekken
opsporen zonder breekwerk

Sanidetectif investeert voortdurend in de verdere uitbouw van zijn arsenaal aan analysetoestellen.
Deze analysetoestellen maken het mogelijk om vocht- of gaslekken op te sporen zonder breekwerk.

Elk analysetoestel heeft zijn eigen functies en mogelijkheden.
De gecombineerde inzet van verschillende maakt het meestal mogelijk om een lek te vinden én de oorzaak te bewijzen.

Hygrometer

Met onze hygrometer meten we het vochtgehalte in de meeste bouwmaterialen.

Door het unieke karakter van dit toestel, dat tot 120 mm diepte meet, gebruiken we
het ook om vocht op te sporen in de muren en vloeren

Met dit toestel kunnen we tot op de centimeter de weg volgen die het vocht aflegt.
De hygrometer leidt nooit tot schade.

Warmtebeeld camera (infrarood)

Met een warmtebeeld camera maken we de ligging van de leidingen
in de vloeren visueel zichtbaar.

Met deze camera sporen we gericht koudebruggen, isolatielekken
en condensatieproblemen op.

Aquafoon

Bij lekken in leidingen onder druk stroomt het water met hoge snelheid uit de
breuk in de vloer of grond. Op deze plaats trilt de leiding.

Deze trillingen zijn hoorbaar met behulp van een aquafoon.
Hierdoor kunnen we de locatie van een lek nauwgezet bepalen.

Let op! Een lek die druppel per druppel de leiding verlaat, geeft geen trilling
of geluid weer en kan ook niet hoorbaar gedetecteerd worden.

Thermo-hygrometer

Dit toestel meet de ruimte temperatuur in °C en relatieve
vochtwaarde RH in %.

Deze gegevens worden automatisch omgerekend naar een
dauwpunt in °C. Met dit toestel stellen we condensatieproblemen vast.

Endoscoop

We gebruiken een endoscoop om ontoegankelijke ruimtes te onderzoeken. De
endoscoop heeft een kleine flexibele en beweegbare lens van 8,5 millimeter dik.

We kunnen onderzoeken uitvoeren tot een lengte van 3,5 meter. We volgen
de bewegingen van de lens op een groot scherm en maken videobeelden en foto’s
tijdens het onderzoek.

We gebruiken de endoscoop voor het visueel onderzoeken van aan- en
afvoerleidingen, holle ruimtes, schachten, kokers, spouwmuren,…

Met dit toestel is het soms noodzakelijk om een booropening van max 10 mm te
maken in bijvoorbeeld een badopstand, onder een douchebak en/of schacht.
Dit werk gebeurt altijd met uitdrukkelijke goedkeuring van de eigenaar.

Rioolcamera's

Met ons camera-inspectiesysteem kunnen we rioolleidingen
tot 30 meter ver onderzoeken. De inspectiecamera laat toe om
te fotograferen en te filmen.

Achter de lens bevinden zich lokalisatiesondes waardoor we op elk
moment de exacte positie van de camera kennen.
Dit maakt het mogelijk om de precieze locatie van problemen in kaart te brengen.

Geur- en rookdetectie

Met ons rookgasapparaat sporen we lekken in afvoeren op. We zetten dit
toestel eveneens in voor de controle van de luchtdichtheid van schoorstenen
en luchtstromingen in ventilatiekanalen en ontluchtingskanalen.

Traceergas

Met deze draagbare lekdetector speuren we (micro)lekkages op.
We gebruiken het veilige en milieuvriendelijke formeergas
als traceergas. Traceergas bestaat uit 5% H² en 95% N².

Dit toestel is uiterst geschikt voor het lokaliseren van lekken in
koelsystemen, warmtewisselaars, aanvoerleidingen,
verwarmingsleidingen, verschillende gesloten toepassingen,….

Lekdetectie nodig?

maak nu je afspraak
Bel ons
015 30 71 00